Menu
 
2016 Yılı Ramazan Umre Programı ...| Hac Kayıtları Sona Erdi...| Sayın Valimizden İl Müftülüğümüze Ziyaret...| Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının Tanıtım Programları Yoğun İlgi Gördü...| 2016 Yılı Hac Ön Kayıtlarına İlk Günde Yoğun İlgi...|

Menü
Duyurular
Bağlantılar

Diyanet İşleri Başkanlığı
Türkiye Diyanet Vakfı
Uluslararası İyilik Ödülleri
Kur'an Öğreniyorum
Dinin Direği Namaz
Kutlu Doğum
Camiler Haftası
Aile ve Dini rehberlik Bürosu
Kalite Yönetim Sistemi
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Resmi Gazete
Bimer
E-Bordro
Web Mail

İstatistik
     Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez'in 2013 Yaz Kur'an Kursları Açılış
  Makaleler || Başkanımızın Mesajları
   Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez'in 2013 Yaz Kur'an Kursları Açılış


Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla.

Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Meslektaşlarım,

Yaz tatiline girdiğimiz şu günlerde, ailelerimize düşen önemli bir görev ve sorumluluk, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın din-manev eğitimlerini en güzel şekilde almalarını sağlamaktır.

Her yaz tatili döneminde düzenlenen yaz Kuran kurslarında çocuklarımıza Kuranı okuma ve anlamını öğrenme yanında temel din bilgiler, insan ve ahlk erdemler, Sevgili Peygamberimizin (sas) örnek hayatı öğretilmektedir. Çocuklarımızın kendisiyle ve toplumla barışık iyi birer insan olarak yetişmeleri, din konusunda doğru ve sağlıklı bilgi edinmeleri, din eğitimini yeterli düzeyde, zamanında ve doğru bir yöntem ve içerikte almaları, anne-babaların sorumluluğunun bir parçası olduğu kadar, toplumsal bütünlüğümüz, yavrularımızın ileride yanlış telkinlere maruz kalmamaları, manev boşluğa düşmemeleri, din kimliklerinin inşası ve özgüvenlerinin yüksek olması açısından da son derece önem arz etmektedir. Zira Kuran öğretimi din eğitiminin en temel unsurlarındandır. Çocuklarımızın Kuranla buluşmaları, anne-babaların evlatlarına bırakabilecekleri en güzel mirastır.

Kuran, inmeye başladığı andan itibaren tüm insanlığı akletme yanında düşünme, tefekkür, tezekkür, okuma, öğrenme, öğretme, araştırma, inceleme, bilgi üretme gibi aklın bütün potansiyellerini harekete geçirmeye davet etmiştir. Aynı şekilde o, tüm insanlığı hakka, hakikate, adalete, ahlk ve fazilete çağırmış; hakkı anlatmaya, hakikati duyurmaya, adaleti yüceltmeye, sevgiyi yaymaya; fazilet ve erdemin hak ve hakikatin yanında yer almak olduğunu öğretmeye gelmiştir. Aynı zamanda o, tüm insanlığı Cenab-ı Hakkın rızasına uygun işler yapmaya davet etmiştir. Onun bir adı da furkandır. Furkan, farketmeyi öğreten kitap demektir. O, bize iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, hayır ile şerri birbirinden ayırmayı, faruk olmayı öğretmeye gelmiştir. Kuran, doğru bilgiye dayanarak inanç ve ibadeti ahlkla bütünleştirmiş, böylece hem ferd hem de sosyal hayatımıza rehberlik etmeye gelmiştir. Ayrıca Kuran, öyle bir kitaptır ki Yesrib Köyünü, Medineye, Medineyi de medeniyete dönüştürmüş; tüm çağlar için örnek bir toplum inşa etmiştir. Onun yetiştirdiği insanlar yıldızlar gibi etrafa ışık saçmışlardır.

Aslında inanan-inanmayan tüm insanlık Kuranın öğretilerinden nasibdr olmuştur. Zira Kuran, insanlık tarihinde bir ufuk sıçraması gerçekleştirerek herkesin kötülüklerden ve cehaletten uzaklaşması için yol göstermiş, hayatın önünü açmıştır. Kuran, hayatımıza anlam katmış; bize, her şeyden önce Rabbimizi öğreten, bizi tanıtan, varoluş sebebimizi anlatan, nereden gelip nereye gideceğimizi, mebdeimizi ve meadımızı öğreten; Rabbimizle, insanlarla, bütün canlılarla, çevre ve tabiatla, içinde yaşadığımız kinatla ilişkilerimizi düzenleyen, kinatta var olan her varlığı anlamlı kılan, hayatın boş ve anlamsız olmadığını ortaya koyan, hayat veren, hayatı yenileyen, kinata egemen olan denge ve mizanı hayatımıza da egemen kılmaya gelen bir kitaptır.

Kuranla hayatı anlamlandırmanın yolu onunla hayata, eşyaya, insana, tabiata, çevreye ve evrene bakmaktan geçer. Bu nedenle kalbimizi, ruhumuzu ve zihnimizi Kuranın anlamlar dünyasından asla mahrum etmemiz gerekir. Zira o, aklımızı kalbimizle, ruhumuzu bedenimizle buluşturmuş ve bizi tevhide, iman etmeye davet etmiştir.

Kuran, lafzı, nazmı ve manasıyla Kurandır. Mana ve hakikate vsıl olmak için onun lafzı ve nazmı elbette önemlidir. Ancak asıl gaye onu anlamaktır. Kuranın anlamı Allahın en büyük lütfudur. Kuran, bizden kendisini sadece akılla değil, kalple de anlamaya davet eder. Kuranı anlamanın derin, manev bir boyutu vardır. Bu sebeple Hz. Mevlana Herkes Kuranı, Kurana hizmeti kadar anlar. demiştir. Kuran, öyle bir kitaptır ki biz ona hizmet ettikçe o bize perdelerini açar. Onun emir ve yasaklarına itaat ettikçe, o bize bütün kapılarını açar, bizi saraylarına alır. Böylece kalbimizi, ruhumuzu ve zihnimizi Kuranın anlamlar dünyasında buluruz. Nitekim Resl-i Ekrem (sas) Bir kalp ki onda Kuran yoktur, o harabe bir eve benzer. Bir kalp ki onda Kuran vardır, o kalp mamur bir eve benzer. buyurmuştur. O halde geliniz, kalplerimizi, zihinlerimizi ve yaşantılarımızı Kuranla mamur edelim.

Son olarak başta yaz Kuran kurslarında öğreticilik yapan personelimiz olmak üzere bu hizmetlerde az-çok görev alan herkesten, kursa katılan çocuklarımıza güzel dinimizi öğretirken tıpkı Sevgili Peygamberimiz (sas) gibi, zorlaştırmak yerine kolaylaştırarak, nefret ettirmek yerine sevdirerek, korkutmak yerine sevgi ve şefkat göstererek, onların seviyelerine inerek anlayabilecekleri hikmetli, güzel bir dil ve üslupla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmelerini özellikle istirham ediyorum. Gerek öğreticiler, gerek aileler, gerekse cami cemaati olarak, çocuklarımızı yaz Kuran kurslarına teşvik etmeli, onları camilerimizle en güzel şekilde buluşturabilmenin yol ve yöntemlerini aramalı, çocuklarımızı camilerimizin manev atmosferinden azami derecede istifade ettirebilmek için seferber olmalıyız. Yaz kurslarımızın bu öneme denk bir başarı içinde geçmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.


Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı


Tarih: 23 Mays 2013 | Okunma : 1391 ]      


2008 - 2015 © Kocaeli İl Müftülüğü Ömerağa Mahalles Şahabettin Bilgisu Caddesi No:51 41300 KOCAELİ Telefon: 0.262.322 34 71 Faks: 0.262.321 17 17
Her hakkı Kocaeli İl Müftülüğü'ne aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz.
Bu sayfa: 0,05 saniyede yorumlandı.