Menu
 
2016 Y─▒l─▒ Ramazan Umre Program─▒ ...| Hac Kay─▒tlar─▒ Sona Erdi...| Say─▒n Valimizden ─░l M├╝ft├╝l├╝─č├╝m├╝ze Ziyaret...| Aile ve Dini Rehberlik B├╝rolar─▒n─▒n Tan─▒t─▒m Programlar─▒ Yo─čun ─░lgi G├Ârd├╝...| 2016 Y─▒l─▒ Hac ├ľn Kay─▒tlar─▒na ─░lk G├╝nde Yo─čun ─░lgi...|

Menü
Duyurular
Bağlantılar

Diyanet İşleri Başkanlığı
Türkiye Diyanet Vakfı
Uluslararas─▒ ─░yilik ├ľd├╝lleri
Kur'an ├ľ─čreniyorum
Dinin Dire─či Namaz
Kutlu Do─čum
Camiler Haftas─▒
Aile ve Dini rehberlik B├╝rosu
Kalite Y├Ânetim Sistemi
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Resmi Gazete
Bimer
E-Bordro
Web Mail

İstatistik
     Hicret ve Hicrţ Y305lbaş305
  Dini Günlerimiz || Hicri Yřlba■ř
   Hicret ve Hicrţ Y305lbaş305

İl Müftüsü Say305n Mehmet SÖNMEZOÐLU'nun Hicrţ Y305lbaş305 Mesaj305

26 Kas305m Cumartesi (1 Muharrem) günü Hz. Peygamber (s.a.s.)ĺin Mekke-i Mükerremeĺden Medine-i Münevvereĺye hicretlerinin 1433. y305ldönümüdür.  

Hicret olay305 Müslümanlar için çok büyük öneme sahiptir. Bu kutlu yolculuk hakk305nda Kurĺan-305 Kerimĺde şöyle buyrulmuştur: ôEğer siz ona (Peygamberĺe) yard305m etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekkeĺden) ç305kard305klar305 zaman, ona bizzat Allah yard305m etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlard305. Hani o arkadaş305na, ĹÜzülme, çünkü Allah bizimle beraberĺ diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir tak305m ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltm305şt305. Allahĺ305n sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.ö (Tevbe,  9/40)

Şu iyi bilinmelidir ki, hicret asla bir kaç305ş değildir; bilakis bir aray305şt305r. Hicret; bask305, şiddet ve her türlü insanl305k d305ş305 muamelelerle tamamen yok edilmek istenen dinin, tehdit ve tehlikelerden korunmas305; inançlar305n305 en iyi şekilde yaşamak isteyen Müslümanlar için uygun ortam305n aranmas305d305r. Çünkü müĺminler, dinlerini yaşayabilecekleri uygun bir yer aramakla mükelleftirler. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de Allahu TeÔlÔĺdan ald305ğ305 izinle İslamĺ305 yaymak ve yaşatmak için uygun bulduğu Medineĺye (Yesribĺe) hicret etmeye karar verdi. Zorlu ve meşakkatli yolculuklar305n ard305ndan önce Mekkeli Müslümanlar, daha sonra da Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Ebu Bekir (r.a.) hicret ederek Medineĺye ulaşm305şlard305r.
 
Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve ashab305n305n bu büyük yolculuğundan sonra Yesrib şehri, ôPeygamber Şehriö manas305na gelen ôMedinetüĺn Nebţö olarak an305lm305ş, daha sonra da k305salarak ôMedineö ismini alm305şt305r.

Medineli Müslümanlar; evini, yurdunu, mal305n305, mülkünü neyi varsa Mekkeĺde b305rak305p gelen din kardeşlerine kucak açm305şlar, sahip olduklar305 bütün imkanlar305n305 onlar305n hizmetine sunmuşlard305r. K305sa süre içerisinde Medineĺde tarihte eşine benzerine rastlanmayan muhteşem bir kardeşlik tesis edildi. Böylece Hz. Peygamber (s.a.s.)ĺin önderliğinde Medineĺde, büyük İslam Medeniyetinin temelleri at305lm305ş oldu.

Kurĺan-305 Kerim o günlerden şöyle bahseder: ôO vakti hat305rlay305n ki siz yeryüzünde güçsüz ve zay305f idiniz. İnsanlar305n sizi kap305p götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi bar305nd305rd305, yard305m305yla destekledi ve sizi temiz şeylerden r305z305kland305rd305 ki şükredesiniz.ö (EnfÔl, 8/26)  

Hülasa hicret; gerek İslam tarihi, gerekse dünya tarihi aç305s305ndan büyük bir hadisedir. Müslümanlar305n güçlenmesinin ve İslamĺ305n h305zla yay305lmas305n305n en önemli sebeplerinden biri olan hicret, İslam tarihinde bir dönüm noktas305 olmuştur.

İlk Müslümanlar, iman305n küfre, hakk305n bat305la galip gelmesinin dönüm noktas305 say305lan bu olaya çok önem verdikleri için Hz. Ömer (r.a.)ĺin halifeliği döneminde tarih başlang305c305 olarak kabul etmişlerdir. Hicret, ilk Müslümanlar305n s305k305nt305lar305ndan kurtulmalar305na, sevgi ve kardeşlik temeline dayal305 bir toplum oluşturmalar305na vesile olduğu gibi; bu kutlu hadisenin milletimizin ve tüm İslam Ôleminin birlik ve beraberliğine, huzur ve mutluluğuna vesile olacağ305n305 ümit ediyorum.

Bu vesileyle 1433. hicrţ y305l305n305n ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam Ôlemi ve insanl305k için hay305rlara vesile olmas305n305 Yüce Allahĺtan niyaz ediyorum.


Mehmet SÖNMEZOÐLU
Kocaeli İl Müftüsü


Tarih: 25 Kasřm 2011 | Okunma : 1952 ]      


2008 - 2015 ┬ę Kocaeli ─░l M├╝ft├╝l├╝─č├╝ ├ľmera─ča Mahalles ┼×ahabettin Bilgisu Caddesi No:51 41300 KOCAEL─░ Telefon: 0.262.322 34 71 Faks: 0.262.321 17 17
Her hakkı Kocaeli İl Müftülüğü'ne aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz.
Bu sayfa: 0,04 saniyede yorumlandı.