123 Flash Menu By Dreamingsoft
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’ndan İl Müftümüz Doğan’a Ziyaret...| Cami Dernek Başkanları İle Toplantı Yapıldı...| İl Müftümüz Doğan, İlçe Müftülerimizle Kartepe’de Bir Araya Geldi...| İl Müftümüz Doğan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu İnşaatında İncelemelerde Bulundu...| Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez’in Katılımıyla Gölcük Eyüp Sultan Kur’an Kursu’nda “Hafızlık İcazet Merasimi” Düzenlendi...|

Menü
Duyurular
Uluslararası İyilik Ödülleri
Bağlantılar

Diyanet İşleri Başkanlığı
Türkiye Diyanet Vakfı
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Resmi Gazete
Bimer
E-Bordro
Web Mail

İstatistikler
 • Bugün  : 258
 • Dün     : 180
 • Toplam : 1.607.962 ziyaret
 • IP No: 54.234.87.7
 •      Hicret ve Hicr Y305lbaş305
    Dini Günlerimiz || Hicri Ylba
     Hicret ve Hicr Y305lbaş305

  İl Müftüsü Say305n Mehmet SÖNMEZOÐLU'nun Hicr Y305lbaş305 Mesaj305

  26 Kas305m Cumartesi (1 Muharrem) günü Hz. Peygamber (s.a.s.)in Mekke-i Mükerremeden Medine-i Münevvereye hicretlerinin 1433. y305ldönümüdür.  

  Hicret olay305 Müslümanlar için çok büyük öneme sahiptir. Bu kutlu yolculuk hakk305nda Kuran-305 Kerimde şöyle buyrulmuştur: Eğer siz ona (Peygambere) yard305m etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekkeden) ç305kard305klar305 zaman, ona bizzat Allah yard305m etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlard305. Hani o arkadaş305na, Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir tak305m ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltm305şt305. Allah305n sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe,  9/40)

  Şu iyi bilinmelidir ki, hicret asla bir kaç305ş değildir; bilakis bir aray305şt305r. Hicret; bask305, şiddet ve her türlü insanl305k d305ş305 muamelelerle tamamen yok edilmek istenen dinin, tehdit ve tehlikelerden korunmas305; inançlar305n305 en iyi şekilde yaşamak isteyen Müslümanlar için uygun ortam305n aranmas305d305r. Çünkü müminler, dinlerini yaşayabilecekleri uygun bir yer aramakla mükelleftirler. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de Allahu Teldan ald305ğ305 izinle İslam305 yaymak ve yaşatmak için uygun bulduğu Medineye (Yesribe) hicret etmeye karar verdi. Zorlu ve meşakkatli yolculuklar305n ard305ndan önce Mekkeli Müslümanlar, daha sonra da Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Ebu Bekir (r.a.) hicret ederek Medineye ulaşm305şlard305r.
   
  Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve ashab305n305n bu büyük yolculuğundan sonra Yesrib şehri, Peygamber Şehri manas305na gelen Medinetün Neb olarak an305lm305ş, daha sonra da k305salarak Medine ismini alm305şt305r.

  Medineli Müslümanlar; evini, yurdunu, mal305n305, mülkünü neyi varsa Mekkede b305rak305p gelen din kardeşlerine kucak açm305şlar, sahip olduklar305 bütün imkanlar305n305 onlar305n hizmetine sunmuşlard305r. K305sa süre içerisinde Medinede tarihte eşine benzerine rastlanmayan muhteşem bir kardeşlik tesis edildi. Böylece Hz. Peygamber (s.a.s.)in önderliğinde Medinede, büyük İslam Medeniyetinin temelleri at305lm305ş oldu.

  Kuran-305 Kerim o günlerden şöyle bahseder: O vakti hat305rlay305n ki siz yeryüzünde güçsüz ve zay305f idiniz. İnsanlar305n sizi kap305p götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi bar305nd305rd305, yard305m305yla destekledi ve sizi temiz şeylerden r305z305kland305rd305 ki şükredesiniz. (Enfl, 8/26)  

  Hülasa hicret; gerek İslam tarihi, gerekse dünya tarihi aç305s305ndan büyük bir hadisedir. Müslümanlar305n güçlenmesinin ve İslam305n h305zla yay305lmas305n305n en önemli sebeplerinden biri olan hicret, İslam tarihinde bir dönüm noktas305 olmuştur.

  İlk Müslümanlar, iman305n küfre, hakk305n bat305la galip gelmesinin dönüm noktas305 say305lan bu olaya çok önem verdikleri için Hz. Ömer (r.a.)in halifeliği döneminde tarih başlang305c305 olarak kabul etmişlerdir. Hicret, ilk Müslümanlar305n s305k305nt305lar305ndan kurtulmalar305na, sevgi ve kardeşlik temeline dayal305 bir toplum oluşturmalar305na vesile olduğu gibi; bu kutlu hadisenin milletimizin ve tüm İslam leminin birlik ve beraberliğine, huzur ve mutluluğuna vesile olacağ305n305 ümit ediyorum.

  Bu vesileyle 1433. hicr y305l305n305n ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam lemi ve insanl305k için hay305rlara vesile olmas305n305 Yüce Allahtan niyaz ediyorum.


  Mehmet SÖNMEZOÐLU
  Kocaeli İl Müftüsü


  Tarih: 25 Kasm 2011 | Okunma : 1857 ]      


  2008 - 2015 © Kocaeli İl Müftülüğü Ömerağa Mahalles Şahabettin Bilgisu Caddesi No:51 41300 KOCAELİ Telefon: 0.262.322 34 71 Faks: 0.262.321 17 17
  Her hakkı Kocaeli İl Müftülüğü'ne aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz.
  Bu sayfa: 0,05 saniyede yorumlandı.